Meie külast

Lootvina on küla Põlva maakonnas Vastse-Kuuste vallas. Küla lähistel paikneb Lootvina soo ja voolab Lootvina peakraav. Küla kuulus Võnnu kihelkonda ja külas oli Lootvina kõrvalmõis. (Wikipeedia)
vaade Lootvinale


Rahvastikuregistri järgi elas 2014 seisuga Lootvina piirkonnas 139 elanikku. 2015 seisuga 136 ja 2016 seisuga 131 elanikku. (vkuuste.ee)
Külas on külakeskus, mis on toetatud vallavalitsuse poolt nii ruumide, kui ka loodud on külakeskuse perenaise töökoht. Heli tegeleb ka meie MTÜ Kodukant Lootvina eestvedamisega koos Lumi Tõnuga.Kontakt
Heli Henn, telefon 527 1819
E-post: lootvina@gmail.com
Veebileht: http://lootvina.edicypages.com/et/ (aegunud ehk siis vana inf üleval)

Heli on loonud ja toimetab uut veebipesa: Lootvina Külaseltsile - VAATA SIIT

Lootvina küla piirkonda peetakse ka Logina ja Alaküla Vastse-Kuuste valla piiridesse jäävaid alasid.
Haaslava valla poolt on meile naabriteks Alaküla Haaslava poolne osa ja sealt edasi Uniküla ja Paluküla.
Logina küla Haaslava poolseks naaberkülaks on Aadami küla ja Kõrkküla.
Lootvina kõrval Tartu-Põlva maantee poole on Vooreküla.

Ahja poolt on meie naabriks Mõtsküla ja Mustakurmu.
Võnnuga on samuti ühist piiri Rookse külast.Lootvina ajalugu
aastal 1977 on joonistatud üles mõisalaan, sest on kirjeldatud Lootvina mõisat. Saksa keeles on seda nimetatud ALT LOTWEN. 

 Lootvina mõisa eelvaade, 1973
Kirjeldus, selle mõisa nn arvelevõtu aktist, 1977