...Luutvina Naane Manni käve Issakul sõbranje Elliga!

Õkva vääga illos oll! 29. oll tuu Issaku Leibkonnapäiv jälleki ja noh Luutvina Naane Palli talost läts ka kohale. Sest sääl om mul hää sõbranje Elli, Issaku külast, Kasekivi tulevasest talost. No ja kui sääne pidu oma välla kuulutatut ja Elli kuts, siis ma ei saa minemata jäta.
Nii siis saigi nu kõikse parempa hilbu selja aetut ning Issku järve veerde kohale kõpsatu. Ja kuna koskil mujal pole tada hääd juttu ja pilti panna, siis ma kirota iks siin, tan Luutvina Naase stiilsen blogin, on ju?

Nu kõikse päält mi jõudseme Matti tallu, kos oliva vääga lahke pererahvas. Manni ja Elli tahtseva kõigiga kuulsa presidendi muudu selfi teta, et oles hää kaija pärast, kos ja kellega sai trehvatu.
Ta om siis Kurista külan Matti talu, kos saase sanna renti ja pidu pidada. Lahke pererahvas siis kuts juba 19. augustil külla, kus kodukohviku päiv ja uhke ansambli kah - HÜÜP.
Matti talu rahvas Kurista külan Võnnu vallan.
Mi Elliga Matti talu sannalaval. Vääga jahhe oll aga kõneldi, et taa lätt häste kuumas!

Matti talon torti süüman. Vääga hää sefiiri tort oll, mi võtsime kats tükki kohe.
Tuu kuulus sefiiritort. Ma sai perenaase käest ka tolle hää asja tegija telefoninumbri, ma kohe telli endale kah.Siis aga jõudseme Kirotaride manu. Sääl oll kõikse õu täus noid karvaseid ja sulelisi. Mul olliva iks kalossi jalan, Elli tippe küll kängega, oh sa tada ulli pääliina prowat küll :-)
Taloperemehega selfi! Nu küll om pikk miis, kõikse pikem keda mino silma omava nännu!
Ja latse omava kah nagu esä suust sadanuva. 
Peretütre ka pääle. Noid kutskeid oll sääl viis tükku, et kui vaja peni õue pääle, siis õkvaprõlla minge Kirotaride õue pääle. 
Taa om mi selfie pullivaska Piitrega!
Tan oleme mi nüüt kuulsa kesvussõidu meistri mann, kes suut hobestega sõita ilmatuma kavva. Lauri Virge om kõge paremp Eestin ja maailmatipp om kah! Tema juuren Kuristan saase ratsutada ja hobeseid süüta-juuta-kasida.
Perenaasega selfi!

Kõik na siin pidil omava uhke medali ja vimpli ja karika, mis om Lauri Virgele antu. Vääga uhke! 

Hobesega selfi!
Määnsegi külamehega selfi!
Kommenteeri tan ma siis, et nu igasugusit tul ligi ja taht pilti teta. Egas mi - kõneisiku - pidime ju lahke olema. Üts miis tahtse musi kah, nu sai antu kah :-D Hää, et oma vanamiis kodu sai jäetu, muidu es oles olnu säänest pidu ;-)

Järgmisi pilte kaege! Mi oleme Lillaku Marguse man Veinitoan. Oi ta miildus häste meile. Nuur ja illos miis om kolinu maale ja tege tan häid köörameit :-D Ei saa see viimane kord olema, kui mi Lillaku Margusele külla läeme :-)

Ja tan mi "DEGUSTIIRSIME" kodutseit veine. Hääd asja õpp nuurmiis! Tast saase hüva veinimeister ;-)
(Nüüd kaesi pilti ja ma tahas õkva tiida, kes tuu miis mu takan om ja miks mind säänse pilguga vaht?!)

Orula talon, mi kuulsime peremiist Tõnu kalapüügi asja seletaman. Paljo kalu oll kinni püütu ja pangen. Matti talon aga oma tiigin kalo puudu, no viias siis sinna. Vot sääne külavärk ja kuustüü.


Sääl Saksingute man oll üts imelik miis kah, kes püüde meile naastele mingit vääga imelikku asja kõnelda - et ta riist tal käen om üts hää asi, millega naklu seina sisse lasta?!? Ma tahtse küll oma vanamehele tuua tuu asja aga Jõgari miis ei andnu, et ta lätt sinna Melliste vanavara laadale, mis õkvaprõlla augustin tuleman om....vot ses nii

Ja nii siis kõik oll. Jaago talun jäigi selfi tegemata peremehe ja naasega, nu juusiva nii õkva kipesti, et ei saanu. Maru suur kahju om küll. Eks tule uuesti minna. Sääl ju kah tuu käsitüü värk, meil Elliga om tuu käpan küll :-) Ja teatrimängu kaieme kah lõpun. Tuu oll kah hää kaija. Tore pidu oll, vääga hää päeiv. Aituma tegijatele ja korraldajatele.


Nuh, Manni ja Elli tervitase ja tänase kõiki, kes olliva nii sallva ning jõudsiva ärra kullata kõikse jutu ja asatamise, mis meil teta oll Leibakonnapääva kõneisikutena. Meil oll õkvaprõlla vääga lõbus olemine ja tegemine. Päris kavva pole säänest toredat päiva olnu, kus nii paljo häid ja vahvait inemesi saase kätt pidi tervutada ning juttu aija :-D

2 kommentaari:

oogi ütles ...

Appi, õkva koolleh naeru käde ärr:D:D

margamarju ütles ...

Elusana on rohkem kasu :-D a lasta viva......