Lootvinale ja Loginale on esitatud küsimus!


EELLUGU:
Armsad Lootvina ja Logina külade inimesed.

Haaslava vallavanem hr Priit  Lomp helistas ja esitas küsimuse. Moodustamisel on uus KOV Tartumaal, Tartu valla ja Põlvamaa vahel: senised Haaslava, Võnnu ja Mäksa vallad on otsustanud oma leivad ühte kappi panna.

See uus n-ö väikevallaks jääv (kokku tuleb 5000 elanikku) omavalitsus on lahti teinud ukse oma loodava valla ääreküladele ehk siis mõtteid vahetatakse viie külaga, mille piirid jäävad uue KOV kokku.

Valla nimeks arvatavalt Kagu-Tartumaa vald?!? ja keskuseks Kurepalu ning Roiu.

Otse Haaslava vallavanema poolt pöörduti ka Lootvina ja Logina külade inimeste poole - kas ja milline oleks meie huvi? Mida arvame ja kas äkki samuti tahaksime liituda selle uue KOV-ga?

Kuna see uus KOV on kiirelt tekkinud idee kõigi nende riigituulte ja liitumiste survetes ning mängudes, siis ka meie istuks kiirelt maha ja räägiks-mõtleks-arutaks oma külade eesmärke, tulevikku ja visiooni. Selleks tuleb kokku saada.

Kolmapäeval, 16.11, kell 19.00 Lootvina külakeskuses. Kohale tuleb Haaslava vallavanem Priit Lomp, äkki ka Võnnu ja Mäksa eeskõnelejad, kes loodava haldusüksuse ideed tutvustavad. Kõik tekkivad küsimused saab kohapeal esitada. Oleme kutsunud kohale ka Vastse-Kuuste vallavanema härra Liba, et oleks kõik osapooled esindatud. Nüüd tuleb meil endal kohale tulla. Jagage ja levitage seda infot meie külarahva seas. Kutsuge kaasa naaber ja tulge ise. Meie kodus on küsimus!

Ükskõik kelle haldusalas me tulevikus oleme, siis juba täna on vaja üles tõstatada teema, et peame lähimal ajal küla arengukavaga tegelema ja kirja panema, mis ühtlasi sisaldab olulist teemat - KÜLAMAJA tulevik!

Seega, kõik, kes te näete ennast ka lähimal ajal ja veel enam kaugemas tulevikus Lootvinas-Loginas elamas - teie arvamus on tähtis ja oluline. Tulge küsimusi küsima, tulge oma arvamust avaldama. Ärme jäta väikse ringi otsustada, mis saab Lootvinast ja Loginast aasta või 10 aasta pärast! See on meie kodu!

Kas Sina tahaks kuuluda Tartumaale Kagu-Tartumaa/Kastre valda või Põlvamaale Põlva valda?
Mis on ühe või teise plussid ja miinused?PEALE KOOSOLEKUT:
Kell on 23.59 hetkel kui kirjutama asun. Koosolek sai läbi nii pool kümme õhtul. Koos oli ....palju, kuna jäi lugemata, siis pakume, et rohkem kui 50 inimest. Mis meie küla kohta oli super.
Rääkisid Lomp, Paju, Mäksalt mees(no nimi läks kaduma ja kell on palju) ning Liba. Liba rääkis kõige rohkem :-) Küsiti ka, päris palju. Siis nad lahkusid. Külarahvas jäi omavahele ja vahtisime üksteisele otsa - segaduses, hämmelduses ja erutatult. Mida siis teha? Kuhu ja miks? Nii palju emotsioone ja .....hakati siis rääkima. Ma arvan, et kõik said end väljendada, kui seda soovisid ning .....siis me tõstsime käsi. Kell oli nii palju ja ajud nii krussis kogu jutust, et enam ei suutnud. Vaja oli otsused teha. Tänase õhtu otsus pidi olema - kas jätkame teemaga, et Lootvina-Logina külad liituvad Haaslavaga ning tulevase Võnnu-Mäksa-Haaslava ühisvallaga või mitte?!? 

Lumi Tõnu, meie mitteametik külavanem, palus käed tõsta:

1) Kohal olnud inimestest tõstsid enamus käe, et on nõus arutama edasi Lootvina liitumist Haaslavaga ning nad oleks nõus Kagu-Tartumaa (või siis Kastre, oleneb mis rahvas otsustab nimevalikul) vallaga ühinema.
2) 9 jäi erapooletuks
3)  ja 1 oli vastu.
Kuna see polnud mingi olulise määravusega hääletamine ja nähtav oli suur enamus, siis sai meie külaseltsi juhatus teada, mis nüüd edasi tuleb teha. Nad istuvad maha juba järgmisel teisipäeval ning seni kogutakse täpset ning korrektset infot toimimisviiside kohta.

Minu kokkuvõte - mõelge nüüd rahuga kõik läbi, arutage naabritega ja koguge infot, kuid proovige mõelda faktidele, emotsioonideta ning rahuga. Uurige ja küsige juurde. Tehke oma otsus. Lähiajal jõuab külaseltsi juhatus teieni ning küsime teie seisukohta - iga talu kaupa eraldi ja iga inimese oma samuti!
Lootvina peab oma soovid paberile saama, kui tahame Tartumaa poole liituda.

Nii kui jõuan, teen siia ka kokkuvõtte koosolekul väljaöeldud mõtetest ja seisukohtadest, mis kõrvu jäid ja mille üles kirjutasin.
SUHTLEME.
Info: Marga Marju 5257058
Lisa siia oma arvamus kommentaarina! Kasvõi anonüümselt.

NB! Lugege SIIT Võnnu, Mäksa ja Haaslava ÜHTE ühinemise läbirääkimiste protokolli. Huvitav. Varsti lisame materjale, et saaksime end kurssi viia.

Kommentaare ei ole: